Cenozoic rocks of the Santa Rita Mountains, southeast of Tucson, Arizona