Jordens historia; efter M. Neumayrs 'Erdgeschichte' och andra kallor utarbetad med sarskild hansyn till Nordens urvarld